Language/繁體中文
珍珠 魔豆

原料及設備

碳焙烏龍茶 (8G)(8G) 100PCS x 10 BAG/CTN
白桃烏龍茶 (9G)(9G) 100PCS x 10 BAG/CTN
桂花烏龍茶包 (8G)(8G) 100PCS x 10 BAG/CTN
茶花綠茶包 (8G)(8G) 100PCS x 10 BAG/CTN
玄米綠茶包 (9G)(9G) 100PCS x 10 BAG/CTN
櫻花綠茶包 (9G)(9G) 100PCS x 10 BAG/CTN
夏威夷冰茶包 (8G)(8G) 100PCS x 10 BAG/CTN
高山青茶包 (9G)(9G) 100PCS x 10 BAG/CTN
大馬士革纖綠茶(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
金妍鐵觀音(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
洋甘菊金萱烏龍(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
夢幻水果茶(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
黃金果茶(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
貴妃紅茶(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
午後紅茶(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
招牌復刻紅茶(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
印度拉茶(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
遇見翡冷翠(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
濃香阿薩姆(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
特級茉香綠茶(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
四季金萃茶(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
炭培鐵觀音(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
麒麟茶王(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
普羅旺斯(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
熱帶水果茶(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN
蘋果肉桂國寶茶(8G)(8G) 50PCS x 20 BAGS/CTN